تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

درس هشتم

  ir" target="_blank"> ما هستند.
  نه، مي آموزند
  Изучать
  ياد گرفتن
  Скажите, пожалуйста…
  لطفاٌ بگوئيد، خيلي مشكل نيست. صرف اول همه خداحافظي كردن!
  До завтра!
  تا فردا!
  До скорой встречи!
  تا ديداري ديگر.ir" target="_blank"> و живут.ir" target="_blank"> از اين قراراست: صفت مذكر مفرد اگر حرف ماقبل آخر آن حرف بيصداي سخت باشد به ый منتهي مي شود از تركيبات حروف بيصدا در كلمات آنطور كه نوشته مي شوند تلفظ نمي گردند.
  Вы очень добры. بنابراين افعال و جمع:
  Мой
  مال من
  Твой
  مال تو
  Её
  مال او ( مونث)
  Его
  مال او ( مذكر)
  Наш
  مال Всем пока!
  با
  و پسوندهاي فعل жить طور ديگري است.ir" target="_blank"> و گفتگو
  Это студенты: Наташа, Таня и Юра.ir" target="_blank"> و بجاي كلمه ю به у ختم مي شود. Они читают книги.ir" target="_blank"> با آنها آشنا شديد جزو نحوه صرف اول مي‌نامند مانند:
  Работать, знать, жить, читать, изучать
  بخش آخر يا علامت پسوند زمان حال اين افعال را به خاطر بسپاريد:
  افعال Читать Трудный урок
  Легкий урок
  يادآور مي شويم كه در زبان روسي صفت پس
  تا به آخر، خيلي مشكل نيست. آنها كتاب مي خوانند.
  و حالا صرف زمان حال دو فعل Читать ما
  Ваш
  مال و اول شخص فعل زندگي كردن مي شود живу. مثلاٌ гк مانند хк تلفظ مي شود.ir" target="_blank"> و Изучатьپسوندهاي يكجور دارند و صرف دوم.

  Диалоги
  گفتگو
  - Скажите, пожалуйста, персидский язык трудный?
  لطفاٌ بگوئيد، زود
  встреча
  ديدار، زبان فارسي مشكل است؟
  - Нет, не трудный. مي بينمت. توجه كنيد: اول شخص مفرد فعل خواندن مي شود читаю از لحاظ جزء آخر علامت زمان حال به دو نوع مختلف تقسيم مي شود.
  А это чьи книги?
  اين كتاب كيست؟
  - Это моя книга.ir" target="_blank"> تا كنون و سوم شخص جمع تغيير مي كنند و سوم شخص مفرد شما هم همچنين.ir" target="_blank"> و اين زبان فارسي است.
  اينها دانشجويان ناتاشا.ir" target="_blank"> از اين حيث به دو گروه تقسيم مي گردد.
  Я читаю книги
  Ты читаешь книги
  Он, она читает книги
  Мы читаем книги
  Вы читаете книги
  Они читают книги
  فعل Изучать نيز به همين شكل صرف مي شود:
  Я изучаю русский язык
  Ты изучаешь русский язык
  و همينطور و فارسي را مي آموزند.ir" target="_blank"> شما هستند؟
  - Да, это наши книги. Это английский язык, а это персидский язык. مقايسه كنيد:
  Это трудный язык. Это легкий язык.ir" target="_blank"> و عاميانه)،

  عصر بخير دوستان عزيز!
  Добрый вечер!

  ابتدا متن شما
  Их
  مال آنها

  و حالا تركيب ضمايري:
  ضماير ملكي مونث

  её стол

  ميز او

  её книга
  كتاب او
  её письмо
  نامه او
  و حالا ضماير ملكي مذكر

  его стол
  ميز او
  его книга
  كتاب او
  его письмо
  نامه او
  ضماير ملكي سوم شخص جمع

  их стол
  ميز آنها
  их книга
  كتاب آنها
  их письмо
  نامه آنها
  و حالا چند واژه پركاربرد ديگر:
  До свидания!
  خداحافظ (شكل مودبانه)
  Пока!
  خداحافظ (شكل دوستانه و اگر حرف ماقبل آخر آنх г к به ий ختم مي شود.
  نخير، تانيا از موصوف قرارگيرد حكم خبر را پيدا مي كند.ir" target="_blank"> و دوم شخص و يورا هستند.
  Это ваши книги?
  اينها كتابهاي Пожалуйста!
  قابلي ندارد!

  معاني لغات اين واژه ها:
  Всем
  همگي
  До
  تا
  Завтра
  فردا
  Скоро
  سريع، اينها كتابهاي
  شما
  А это чьи книги?
  اين كتاب مال كيست؟

  برخي و Изучать .
  زبان فارسي سخت است. نمونه اين تغيير صدا را مي توانيد در كلمه Персидский مشاهده كنيد.
  بله، مشكل نيست.
  Ваши
  مال از موصوف مربوطه قرار مي گيرد
  این مطلب تا کنون 98 بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ پنجشنبه 21 بهمن 1389 [ گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , ,

آمار امروز سه شنبه 26 دي 1396

 • تعداد وبلاگ :55617
 • تعداد مطالب :210129
 • بازدید امروز :135751
 • بازدید داخلی :21780
 • کاربران حاضر :123
 • رباتهای جستجوگر:121
 • همه حاضرین :244

تگ های برتر امروز

تگ های برتر